Mniejszość niemiecka w Kup

Pierwsze próby organizacji struktur mniejszości niemieckiej – niechęć wobec mniejszości obawy – starania o pomnik poległych podczas II wojny światowej mieszkańców z Kup – upamiętnienie poległych u schyłku wojny.

Opis

Mniejszość niemiecka w Kup

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1937) Kup

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nanko_2.mp3