Mniejszość niemiecka w Kotorzu Małym

Początki działalności mniejszości niemieckiej – rodzaje aktywności – stan aktualny.

Opis

Mniejszość niemiecka w Kotorzu Małym

Świadek Historii| Anna Długosz (1926) Kotórz Mały

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/adlugosz.mp3