Mniejszość niemiecka w gminie Zawadzkie

Początek działalności organizacyjnej mniejszości niemieckiej – charakterystyka członków mniejszości niemieckiej – działalność – partnerzy zewnętrzni.

Opis

Mniejszość niemiecka w gminie Zawadzkie

Świadek Historii| Horst Beier (1944) Gmina Zawadzkie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Horst_Beier.mp3