Mniejszość niemiecka w Dobrzeniu Wielkim

Aktyw koła – rodzaje działalności.

Opis

Mniejszość niemiecka w Dobrzeniu Wielkim

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1934) Gmina Dobrzeń Wielki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/grossjakubik-anonimman.mp3