Mieszkanka Zdzieszowic w barwny sposób opowiada o zalotach na śląskiej wsi

Mieszkanka Zdzieszowic w barwny sposób opowiada o zalotach na śląskiej wsi, tzw. zoulytach. Opowiadając o swoich doświadczeniach z czasów młodości przybliża słuchaczom obyczaje i reguły życia towarzyskiego, jakie wówczas panowały. I tak, mówi min. o tym, jak adorator mógł zdobyć wybrankę swojego serca, co mu było wolno a co nie; zabiera nas swoimi wspomnieniami na liczne zabawy, gdzie tańczono walca angielskiego i tango; zastanawia się także nad różnicami pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Opis

Mieszkanka Zdzieszowic w barwny sposób opowiada o zalotach na śląskiej wsi

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Zdzieszowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_osoba_anonimowa_03.mp3