Między Żelazną a Dobrzeniem Wielkim podczas przejścia frontu

Zaciąg braci do Wehrmachtu – okupacja radziecka – ewakuacja na drugą stronę Odry – angażowanie młodzieży do pracy przymusowej – obóz w Półwsi – wysiedlanie Niemców – pochówki poległych żołnierzy

Opis

Między Żelazną a Dobrzeniem Wielkim podczas przejścia frontu

Świadek Historii| Marta Gambiec (1922) Żelazna

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_marta_gambiec_cz1.mp3