Między Kopytowem a Warszawą podczas II wojny światowej

Początek wojny w Kopytowej – trudności aprowizacyjne podczas wojny – okupacja w Warszawie – działalność UPA – łapanki podczas okupacji niemieckiej

Opis

Między Kopytowem a Warszawą podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Stefania Kukulska ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/stefania-kukulska.mp3