Losy rodziny wywiezionej na roboty do Niemiec

Okupacja niemiecka Kutna – wywózka na roboty przymusowe do Niemiec – okupacja radziecka.

Opis

Losy rodziny wywiezionej na roboty do Niemiec

Świadek Historii| Teresa Fabijańska (1939) Chorzów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Teresa_Fabijanska.mp3