Losy mojej rodziny u schyłku II wojny światowej

Okupacja radziecka na Śląsku – deportacje Górnoślązaków do ZSRR – nauka języka polskiego – warunki pracy krótko po wojnie.

Opis

Losy mojej rodziny u schyłku II wojny światowej

Świadek Historii| Irena Morawiec (1968) Głogówek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Irena_Morawiec.mp3