Kup w czasie II wojny światowej

W Kup przed wojną – okupacja radziecka

Opis

Kup w czasie II wojny światowej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1937) Kup

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nanko_1.mp3