Krótko po wojnie

Opis

Krótko po wojnie

Świadek Historii| Anna Płonka ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/14.KAROL-KOPREK-Anna-Płonka-wywiad-pociety.mp3