Krótko po wojnie w Browińcu Polskim

Okupacja sowiecka – zakaz używania języka niemieckiego – zakaz używania języka polskiego – zmiany nazwisk – edukacja – odniemczanie – wywózki Niemców – pomoc z zagranicy – praca na roli.

Opis

Krótko po wojnie w Browińcu Polskim

Świadek Historii| Magda Drescher (1938) Browiniec Polski

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/wons3.mp3