KL Auschwitz oczami mieszkańca Bierunia

Budowa KL Auschwitrz, wysiedlanie ludności miejscowej, praca przymusowa więźniów obozu, mydło z ludzkiego tłuszczu, grzebanie więźniów, wkroczenie czerwonoarmistów w 1945 r.

Opis

KL Auschwitz oczami mieszkańca Bierunia

Świadek Historii| Jan Anderwald (1930) Bieruń

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/stoklosa1.mp3