Katedralne skarby i kości

Jakie są dwa najcenniejsze skarby Opolskiej Katedry? Kto spoczywa w Opolskiej Katedrze? Dlaczego proboszcz odprawia nabożeństwa na kościach?

Opis

Katedralne skarby i kości

Świadek Historii| Ks. dr Waldemar Klinger () Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/renkas.mp3