Kampania wrześniowa i okupacja niemiecka w Chełmie Śląskim

Wkroczenie wojsk niemieckich do Lędzin – kampania na rzecz wstępowania do Armii Andersa – służba Ślązaków w wermachcie

Opis

Kampania wrześniowa i okupacja niemiecka w Chełmie Śląskim

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931) Chełm Śląski

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/rafal-bula.mp3