Josef Wistuba z Karłubca na Górnym Śląsku o swojej szkole

Opis

Josef Wistuba z Karłubca na Górnym Śląsku o swojej szkole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/1.6.mp3