Język niemiecki po wojnie w Reńskiej Wsi

Odniemczanie – polonizacja – dyskryminacja Górnoślązaków – agitacja do PZPR.

Opis

Język niemiecki po wojnie w Reńskiej Wsi

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Reńska Wieś

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/roksztajn2.mp3