II wojna światowa w Tychach

Początek II wojny światowej – zakaz używania języka polskiego – szukanie dezerterów z Wehrmachtu – warunki życia podczas wojny – edukacja szkolna podczas wojny – praca przy lotnisku w Międzyrzeczu – okupacja sowiecka – praca na gospodarstwie po wojnie – Auschwitz – okupacja sowiecka na Górnym Śląsku – praca na roli – kontakty z Sowietami – wywózki Volksdeutschy – kontakty z Sowietami.

Opis

II wojna światowa w Tychach

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1954) Tychy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/nowak-boldys.mp3