II wojna światowa w Katowicach i okolicy

Wkroczenie Niemców w 1939 roku – okupacja niemiecka – kontakty z rówieśnikami z Niemiec.

Opis

II wojna światowa w Katowicach i okolicy

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Katowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/krzeminska1.mp3