II wojna światowa i deportacje ludności cywilnej w Lubecku

Wkroczenie Wehrmachtu na polski Górny Śląsk – relacje z żołnierzami niemieckimi – naloty – okupacja sowiecka – zatrzymania i wywózki ludności rodzimej.

Opis

II wojna światowa i deportacje ludności cywilnej w Lubecku

Świadek Historii| Maria Wolik (1933) Lubecko

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kkopyto-mariawolik.mp3