Historia życia mojej babci pochodzącej spod Lwowa

Życie babci przed wojną na Kresach Wschodnich – na robotach przymusowych w Niemczech – osiedlenie się w Wieluniu – powojenne poszukiwanie rodziny, która pozostała na Kresach Wschodnich – przeprowadzka do Wrocławia – odnalezienie krewnych na Ukrainie w 2007 r.

Opis

Historia życia mojej babci pochodzącej spod Lwowa

Świadek Historii| Marzena Wolicka-Mazurkiewicz (1977) Ozimek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/marzena-wm.mp3