Front radziecki i związane z nim przeżycia

Okupacja radziecka – praca i życie codzienne u schyłku wojny – relacje między ludnością rodzimą a napływową.

Opis

Front radziecki i związane z nim przeżycia

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1926) Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_osoba_anonimowa_01.mp3