Ewakuacja z Jędrychowic przed nadejściem frontu i trudny powrót na Śląsk

Ewakuacja do Czech – okupacja radziecka – powrót na Śląsk – trudności aprowizacyjne krótko po wojnie – relacje między napływowymi a miejscowymi Ślązakami.

Opis

Ewakuacja z Jędrychowic przed nadejściem frontu i trudny powrót na Śląsk

Świadek Historii| Maria Kastner (1939) Kędzierzyn-Koźle

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_maria_kastner.mp3