Ewakuacja i powrót na Śląsk w 1945 r.

Ewakuacja w styczniu 1945 r. do Czech – okupacja radziecka – życie codzienne tuż po wojnie

Opis

Ewakuacja i powrót na Śląsk w 1945 r.

Świadek Historii| Emilia Kopyto (1914) Chrząstowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Emilia_Kopyto.mp3