Dzieje Tiszbierków i ich karczmy

Powstanie karczmy – obóz jeniecki – losy Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR – dezintegracja rodziny podczas wojny – represje ze strony władz polskich – okupacja radziecka – próby wywłaszczenia rodziny.

Opis

Dzieje Tiszbierków i ich karczmy

Świadek Historii| Gerard Tiszbierek (1968) Niezdrowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/gerard-tiszbierek.mp3