Dzieciństwo w cieniu wojny na Górnym Śląsku. Mniejszość Niemiecka we Wrocławiu

Pani Renata Zajączkowska, wieloletnia przewodnicząca Towarzystwa Mniejszości niemieckiej we Wrocławiu, opowiada o działalności swojej organizacji ale wspomina również swoje dzieciństwo, o którym mówi że było szczęśliwe chociaż przypadało na okres II Wojny Światowej.

Opis

Dzieciństwo w cieniu wojny na Górnym Śląsku. Mniejszość Niemiecka we Wrocławiu

Świadek Historii| Renata Zajączkowska (5 sierpnia 1931) Wrocław

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/02/Renata-Zajaczkowska-01.02.24.mp3