Dzieciństwo na Śląsku – zabawa, nauka i praca

Edukacja szkolna – zabawy dziecięce – praca na gospodarstwie rolnym – okupacja radziecka.

Opis

Dzieciństwo na Śląsku – zabawa, nauka i praca

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1923)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_osoba_anonimowa_09.mp3