Działalność partyzancka oddziału „Ponurego” cz.1

Cz. 1 Czerwonoarmiści wobec Polaków na Kresach Wschodnich – wywózki do Katynia – okupacja niemiecka – działalność grupy konspiracyjnej Janka Piwnika „Ponurego”.

Opis

Działalność partyzancka oddziału „Ponurego” cz.1

Świadek Historii| Sabina Murawska (1936)

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_sabina_murawska_01.mp3