Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich od lat 70.

Droga do nominacji na naczelnika OSP – szkolenia strażackie – organizacja akcji gaśniczych – wyposażenie OSP – opis większych akcji gaśniczych

Opis

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich od lat 70.

Świadek Historii| Marian Waluga (1962) Siemianowice Śląskie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/marian-waluga.mp3