Doświadczenia II wojny światowej mieszkanki z polskiego Górnego Śląska

Prowadzenie sklepu podczas wojny – niewola jeniecka – refleksje na temat niemieckich żołnierzy – działalność w AK.

Opis

Doświadczenia II wojny światowej mieszkanki z polskiego Górnego Śląska

Świadek Historii| Marianna Sobiesiak (1913) Ciekoty

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/01_marianna_sobiesiak.mp3