Dobre strony rządów komunistycznych w Polsce

Kłopoty aprowizacyjne podczas stanu wojennego – system premii i nagradzania – rozrywki młodzieży – edukacja szkolna.

Opis

Dobre strony rządów komunistycznych w Polsce

Świadek Historii| Krystian Czernek (1964) Walce

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2011_krystian_czernek.mp3