Deportacja sióstr z Ozimka

Świadek opowiada o deportacji i wywózce sióstr z klasztoru z Ozimka.

Opis

Deportacja sióstr z Ozimka

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1952) Ozimek

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2021/07/3-lip-17.30-Deportacja-sióstr-z-Ozimka.mp3