Czasy przedwojenne w relacji Eugenii Dobrowolskiej

W przedwojennym Cieszynie – kontakty z gestapo podczas II wojny światowej – pomoc ludności żydowskiej

Opis

Czasy przedwojenne w relacji Eugenii Dobrowolskiej

Świadek Historii| Eugenia Dobrowolska (1931) Gliwice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_Eugenia_Dobrowolska.mp3