Codzienność po wojnie – święta i szary dzień

Opis

Codzienność po wojnie – święta i szary dzień

Świadek Historii| Elżbieta Kowallik ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/02/17.-Laura-Ledwoch_Elżbieta-Kowallik_życie-rodzinne-w-domu-ewangelickim.mp3