Chaos i głód podczas wojny w okolicach Rogowa Opolskiego

Okupacja radziecka – ewakuacja w głąb Niemiec – powrót na Śląsk – edukacja szkolna krótko po wojnie – losy Górnoślązaków wywiezionych do ZSRR – warunki życia krótko po wojnie – Rogów Opolski podczas II wojny światowej – pochówki poległych – dewastacja mauzoleum rodziny von Haugwitz – zabór i rekwizycja mienia rodzimym Ślązakom u schyłku wojny i po jej zakończeniu.

Opis

Chaos i głód podczas wojny w okolicach Rogowa Opolskiego

Świadek Historii| Erwin i Urszula Panusz ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_urszula_i_erwin_panusz.mp3