Auschwitz

Przybycie do obozu – segregacja więźniów – warunki bytowe

Opis

Auschwitz

Świadek Historii| Zdzisława Włodarczyk (1933) Chorzów

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/zdzislawa-wlodarczyk-auschwitz.mp3