Analphabeten Schule – „szkoła dla analfabetów” w Strzeleczkach

Przymus deklarowania polskości – kursy dla analfabetów jako kursy polonizacyjne.

Opis

Analphabeten Schule – „szkoła dla analfabetów” w Strzeleczkach

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/tillizek_1.mp3