„Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku“

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z partnerami zorganizował spotkanie pt. „Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku/ rozmowy ze świadkami historii.

Okres, który wspominaliśmy wciąż wydaje się wielu osobom wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. W latach 80. i 90. wraz z wolnością budziło się w tym okresie życie społeczne, skutkując powstawaniem coraz to nowych organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich; to również czas legalizacji działania mniejszości niemieckiej, powstania wielu organizacji zrzeszających Niemców w Polsce i rosnącej akceptacji dla tej mniejszości w społeczeństwie.

Nasi Świadkowie opowiadali jak zakładali koła DFK w swoim miejscowościach.