Jak odczytać dawne pismo Niemieckie?

29 września, 2021 1:37 pm Published by

Warsztaty są przeznaczone nie tylko dla genealogów i archiwistów, ale także dla pasjonatów historii pragnących poznać „sztukę” odczytywania niemieckich rękopisów z XIX w.

W pierwszej części przedstawione zostaną informacje ogólne dotyczące pisma staroniemieckiego. Uwaga uczestników zostanie zwrócona na różne, często mylące, sposoby zapisu niektórych liter.

Druga część – praktyczna – będzie poświęcona ćwiczeniom w odczytywaniu różnego rodzaju tekstów. Omówione zostaną teksty o różnym stopniu trudności od aktów metrykalnych po protokoły.

Warsztaty będą miały charakter wprowadzający, od uczestników nie jest wymagana wcześniejsza znajomość pisma neogotyckiego.

Czas trwania: 1,5 godz. Godz. 17.00

Prelegentka: dr Małgorzata Blach-Margos

Termin: 4.10.2021 r.

Forma: stacjonarnie

Formularz [DOCX]