Spotkanie ze świadkami czasu pn. „Niezłomne. Rozmowy z kobietami Stanu Wojennego.”

30 listopada, 2021 12:32 pm Published by

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury (ul. E. Orzeszkowej 12,  41-103 Siemianowice Śląskie) organizuje w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej na pierwszym piętrze, spotkanie ze świadkami czasu pn. „Niezłomne. Rozmowy z kobietami Stanu Wojennego.” Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów 40 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.

Stan Wojenny w latach 1981 – 1983 odcisnął w pamięci polskiego społeczeństwa straszliwe piętno odczuwalne po dzień dzisiejszy. Swoimi wspomnieniami z tego czasu podzielą się podczas spotkania zaproszeni goście:

 

Bożena Olszewska –  od 1979 współpracowniczka Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników (KSS „KOR”), kolporterka niezależnych wydawnictw. Od 1981 działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Opolu, wiceprzewodnicząca Zarządu Uczelnianego NZS, założycielka i członkini zespołu niezależnego pisma NZS WSP „Aneks”, m.in. redaktorka, drukarz, współorganizatorka biblioteki NZS i studenckich akcji protestacyjnych w Opolu.

13 XII 1981 zatrzymana przez funkcjonariuszy podających się za strażaków (rzekomo paliła się szkoła w Jełowej, w której była zatrudniona), do 24 XII 1981 przetrzymywana w opolskim Areszcie Śledczym. Po zwolnieniu wielokrotnie przesłuchiwana; zaangażowana w działalność podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w 1982 Komitetu Pomocy Internowanym. 4 III 1983 – 12 XII 1984 rozpracowywana przez Wydz. III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Opolu w ramach Kwestionariusz Ewidencyjnego krypt. Działaczka.

 

Zofia Brodzka – w dniach 28 – 30 VIII 1980 krótko przed podpisaniem Porozumień Gdańskich, uczestniczyła w wiecu solidarnościowym pod bramą Stoczni Gdańskiej.

Jako aktywna członkini Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” brała udział w akcjach protestacyjnych przeciwko reżimowym władzom na terenie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz  na terenie  domu studenta Wydziału Farmacji w Sosnowcu. 27 IV 1982 w ramach operacji „Jodła” została zatrzymana i przesłuchiwana w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach a następnie 29 IV 1982 przewieziona do obozu internowania w Bytomiu Miechowicach. Zwolniono ją  w ramach akcji zwolnień grupowych  23 VII 1982. Po

zwolnieniu Służba Bezpieczeństwa prowadziła przeciwko niej działania  operacyjne o kryptonimie „Polonista” – do 03 VI 1987.

 

Barbara Kowalczyk – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1970), doktorat (1980).

Po 13 XII 1981 współzałożycielka (ze Sławomirem Bugajskim) Konspiracyjnego Komitetu Oporu Uniwersytetu Śląskiego, redaktor, grafik, drukarz podziemnego pisma „Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego”; 13 V 1982 zatrzymana w związku z udziałem w demonstracji przed Uniwersytetem Śląskim, przetrzymywana w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, 17 V 1982 internowana w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, 7 VII 1982 zwolniona.

Do 1987 rozpracowywana przez Wydz. III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Katowicach w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. Kawalarz; 1987–1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

 

Podczas spotkania można przekonać się, w jakich warunkach świadkinie tych wydarzeń przebywały, żyły, jak radziły sobie z uwięzieniem oraz budowaniem poczucia wspólnoty, oraz jak kobiety radziły sobie po wyjściu na wolność i jak potoczyły się ich dalsze losy.

Moderatorką spotkania będzie pani dr Joanna Lusek – Kierowniczka Działu Historii, kustosz dyplomowany Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, opiekun merytoryczny projektu „Archiwum Historii Mówionej”. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Transmisja online na profilu Facebook Archiwum Historii Mówionej. Wstęp bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:  marcin.langner@haus.pl lub telefonicznie 77/ 402 51 05.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.