Spotkanie ze świadkami czasu

14 października, 2021 3:15 pm Published by

„Rechtor, Nauczyciel, Pedagog. Mój szkolny bagaż doświadczeń”.

W dniu 13 października 2021 r. odbyło się kolejne już przedostatnie w tym roku spotkanie ze świadkami czasu w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej. Spotkanie to odbyło się w przed dzień Święta Edukacji Narodowej i poświęcone było tematowi „Rechtor, Nauczyciel, Pedagog. Mój szkolny bagaż doświadczeń”.

Nauczyciel to zawód społecznego zaufania oraz należy do najstarszych zawodów na świecie, gdyż nauczanie i wychowanie towarzyszy człowiekowi już od czasów pierwotnych wspólnot.

Jak zmieniał się w ciągu lat zawód nauczyciela opowiadali zaproszeni świadkowie, czyli:

Pan Ryszard Lipok – ur. w 1938 r. w Krośnicy, który ukończył LO w Brzegu. W roku 1960 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Raciborzu;

Pani Elżbieta Wydra – absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Opolskim, nauczycielka z pasji
i zamiłowania, od 1993 r. tłumaczka języka niemieckiego;

Prof. zw. dr hab. Anna Barska – profesor nauk społecznych, pracowała jako nauczycielka języka polskiego, była wykładowcą na Wyższej Szkole Pedagogicznej (późniejszym Uniwersytecie Opolskim).

Moderatorem spotkania był dr. Rudolf Urban – redaktor naczelny tygodnika Wochenblatt.pl.

Serdecznie dziękujemy władzom Uniwersytetu Opolskiego za udostępnienie Sali oraz wszystkim partnerom za współorganizację spotkania.