Publikacje

"Nauka i praca"

Najnowsza publikacja oddaje głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. W książce przedstawione są relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji – od przedszkola, zajęcia obowiązkowa i pozalekcyjne po studia uniwersyteckie. Wśród rozdziałów dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych bądź instytucjach. Cezury czasowe relacji sięgają od lat 30. XX wieku do współczesności. We wspomnieniach osób starszych historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska.
więcej informacji

Cena: 34 zł


"Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945–1950"

Najnowsza publikacja pt. "Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945-1950" wydana w ramach projektu "Archiwum Historii Mówionej".
więcej informacji

Cena: 34 zł


"II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska"

Nowa publikacja pt. "II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląsk" wydana w ramach projektu "Archiwum Historii Mówionej".
więcej informacji

Cena: 34 zł


"Zwyczaje i obyczaje Górnośląskie/ Życie religijne"

Mamy przyjemność przedstawić naszą najnowszą publikację pt. „Zwyczaje i obyczaje Górnośląskie/ Życie religijne”, która powstała w ramach projektu "Archiwum Historii Mówionej".
więcej informacji

Cena: 28 zł


"Ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu"

Publikacja "Ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu" jest już dostępna w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej.
więcej informacji

Cena: 12 zł