Publikacja "Ocalone słowa, ocalone dziedzictwo regionu" jest już dostępna w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej

Powyższa publikacja, to pokłosie trzech edycji projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl. Projektu realizowanego od 2009 r., którego celem jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami a jednocześnie wzmacnianie wśród młodej generacji świadomości historycznej, a wraz z nią pamięci o najbardziej przełomowych
i najważniejszych chwilach w historii, przekazanej przez ludzi, którzy tą historię tworzyli .„Archiwum Historii

Mówionej: www.e-historie.pl” jest też nowym sposobem odkrywania u młodego pokolenia swego przywiązania do regionu, w którym żyją oraz sposobem porozumienia się, „budowania mostów” między starszym pokoleniem a młodą generacją.

Relacje świadków historii, z którymi się Państwo zapoznacie, są różnorodne, dotyczą czasu i zdarzeń widzianych oczami mniejszości niemieckiej na Śląsku, większości polskiej, czy tych, którzy po prostu określają się mianem Ślązaków. Jest to, więc zbiór szczególny, poprzez wyjątkowe osoby, których osobiste postrzeganie „wielkiej historii” upamiętniamy, ale i tematy i poprzez cenzury czasowe wydarzeń, które świadkowie czasu poruszają w swych subiektywnych relacjach.« powrót do listy