Spotkanie dla nauczycieli

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, powstałe w ramach z projektu: „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

 

Termin: 9 listopada 2017 roku godzina 14.00

Miejsce: Uniwersytet Opolski, Instytut Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2 45-084 Opole

sala 214, II piętro.

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z Urzędem Miasta Opola zrealizował projekt pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”, który polegał na rekrutacji młodych ludzi, którzy następne przeszli szkolenie historyczno – dziennikarskie, po czym wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio – przeprowadzili wywiad z członkami starszego pokolenia. Zarejestrowane rozmowy zostały odpowiednio opracowane i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Na spotykaniu przedstawimy Państwu 10 konspektów lekcyjnych z powstałych relacji świadków, zebranych w ramach projektu przez młodzież z miasta Opola.

Materiały, które zostały przygotowane przez eksperta, to gotowe scenariusze lekcji, których nieodzownym elementem będą nagrania audio. Posłużą one wzbogaceniu oferty edukacji regionalnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Opolu.