Archiwum aktualności


Warsztaty dla absolwentów projektu „Archiwum Historii Mówionej”

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza na dwudniowe warsztaty absolwentów projektu „Archiwum Historii Mówionej”.

Pokaz filmu “Gruss aus Oppeln”

Film “Gruss aus Oppeln”, można zobaczyć  27.02.2018 o godzinie 16.30 w Bibliotece im. J. v. Eichendorffa (ul. Szpitalna 7a).

„Siła dialogu - Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku“.

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na Spotkanie ze Świadkami Historii

Lata 80. i 90. Na Górnym Śląsku

Lata 80. i 90. Na Górnym Śląsku to piąty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej.

Klub Odkrywców Historii Lokalnej w Kluczborku

Szukanie tożsamości miejsca, w którym mieszkam, z którego pochodzę.

Edukacja, praca i rodzina we wspomnieniach mieszkańców Siemianowic Śląskich

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich zapraszają na spotkanie dyskusyjne

800 lat Opola – gotowe scenariusze lekcji!

Scenariusze powstały na bazie wywiadów nagranych przez uczniów opolskich szkół ze „świadkami czasu” - mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców.  Celem projektu „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” jest zainteresowanie młodzieży historią swojego najbliższego otoczenia, przy wykorzystaniu nowatorskiego podejścia do nauki historii poprzez przeprowadzenie wywiadów, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowanie walorów miasta Opola.   Powstałe konspekty lekcji przyczynią się do wzbogacenia oferty edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naszego regionu. Dzięki materiałom nauczyciele dowiedzą się jak korzystać z nagrań ze „świadkami czasu” i jak zastosować je w procesie edukacji. Zapraszamy nauczycieli do odbioru zestawu 10 scenariuszy lekcji w biurze DWPN w Opolu lub w Gliwicach. Materiały są BEZPŁATNE Kontakt: Karolina SygaTel. 77 402 51 05 karolina.syga@haus.pl

800 lat Opola – gotowe scenariusze lekcji!

Zapraszamy nauczycieli do odbioru zestawu 10 konspektów  lekcyjnych, które powstały w ramach projektu „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”.

Spotkanie dla nauczycieli

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, powstałe w ramach z projektu: „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Spotkanie dla nauczycieli

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, powstałe w ramach z projektu: „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Warsztaty dla nauczycieli/-ek "Śladami reformacji na Śląsku"

Szkolenie dla nauczycieli/-ek „Śladami reformacji na Śląsku”

Warsztaty pt. „Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zapraszają na: Warsztaty pt. „Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej" 09 października 2017 roku.

Promocja książki

Promocja książki pt. ,,O życiu i śmierci w Opolu - Stary cmentarz miejski 1813-1963"

JugendFestivalMłodych

JugendFestivalMłodych odbędzie się 23.09.2017 r w DomEXPO w Opolu.

Zapraszamy na debatę „Kobiety w polityce”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce serdecznie zapraszają na debatę „Kobiety w polityce”.

„Już niewielu pamięta” - wspomnienia mieszkańców Opola

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii dnia 05.10.2017r. w Opolu.

"Już niewielu pamięta - wspomnienia mieszkańców Opola"

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii dnia 05.10.2017r. w Opolu.

Warsztaty dla absolwentów projektu „Archiwum Historii Mówionej”

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza na dwudniowe warsztaty absolwentów projektu „Archiwum Historii Mówionej”.

Młodzież AHM w Berlinie

Młodzież uczestnicząca w tegorocznej edycji „Archiwum Historii Mówionej” w dniach 7 – 8 września 2017 roku uczestniczyła w podróży studyjnej do Berlina.

„Uczyć się, by pracować – pracować , by żyć”

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii dnia 15.09.2017r

„Nauka i praca” - nowy Audiobook już dostępny w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej

Audiobook zawiera relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji

II Etap projektu

Uczestnicy projektu montują nagrania z rozmów ze Świadkami Historii Podczas montażu część teoretyczna zajęć obejmuje krótkie wprowadzenie do wiedzy o dziennikarstwie radiowym, a także zagadnienia dotyczące dziennikarza radiowego i jego roli w redakcji; jak również narzędzi, którymi posługuje się na co dzień. Uczestnicy zaznajamiają się z programem do realizacji audycji radiowych (Audacity), wybierają najważniejsze aspekty z historii Opola i montują wywiady, które na samym końcu trafiają do opiekuna merytorycznego projektu.

Znaleźli czas na wspomnienia... Uczestnicy projektu „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” podczas nagrań wywiadów ze Świadkami Historii

Projekt nie mógłby powstać i rozwijać się bez dwóch grup. Pierwszą z nich jest grono młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na zapoznanie się nieodległą przeszłością, dzięki rozmowom ze „Świadkami Czasu”. Drugą grupą są osoby starsze, które znajdują czas i niejednokrotnie również wewnętrzną siłę, żeby opowiedzieć o trudnych momentach swojego życia. We wspomnieniach osób starszych ta historia ożywa na nowo, te wszystkie opowieści pobudzają naszą wyobraźnię.

Duże zainteresowanie projektem pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Jesteśmy dumni z faktu, iż projekt pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” cieszy się nadal dużym powodzeniem wśród opolskich szkół.  Spośród nadesłanych zgłoszeń (45) do projektu możemy zakwalifikować tylko dwudziestu uczestników. Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola

I my doczekaliśmy się własnej tetralogii

Gorąco zachęcamy do zgłębiana historii Górnego Śląska poprzez autentyczne relacje jego mieszkańców, opublikowane w czterech tomach Archiwum Historii Mówionej

Znaleźli czas na wspomnienia...

Uczestnicy projektu Archiwum Historii Mówionej podczas nagrań wywiadów ze Świadkami Historii

Godzina Pamięci dla Ofiar Wypędzeń

Uczestnicy projektu "Archiwum Historii Mówionej" wzięli udział w spotkaniu pt.: "Godzina Pamięci dla Ofiar Wypędzeń".

Czas na montaż wywiadów ze Świdkami Historii

Dziś rozpoczęliśmy II etap projektu Archiwum Historii Mówionej.

Warsztat połączony z wycieczką „Śladami Reformacji na Śląsku”

Zapraszamy na warsztat (młodzież klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) połączony z wycieczką szlakiem ludzi i miejsc, dla których podstawą życia było Słowo Boże

„Mowa nienawiści językiem codzienności w Europie?” – spotkanie dyskusyjne w Opolu

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce zapraszają młodzież na dyskujsę.

Młodzi chcą do archiwum..

Dom Współpracy Polsko - Niemickiej prowadzi 9. raz AHM

Uczestnicy projektu poszukują świadków historii.

Uczestnicy IX edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl” zakończyli szkolenie historyczno-dziennikarskim.

W poszukiwaniu świadka historii

22 marca mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie "W poszukiwaniu świadka historii"

Duże zainteresowanie projektem pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Spośród nadesłanych zgłoszeń (45) do projektu możemy zakwalifikować tylko dwudziestu uczestników.

IX edycja - Archiwum Historii Mówionej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczął realizację IX edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl”.

„Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”

Zapraszamy na ciekawą konferencję „Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”.

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. "Póki nie jest za późno"

Konkurs ma charakter ogólnopolski, odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.

„Nauka i praca”

Nowa publikacja pt. „Nauka i praca” wydana w ramach projektu "Archiwum Historii Mówionej".

Historia mówiona. Jak nagrywać relacje biograficzne audio

Instruktaż dla osób nagrywających

W poszukiwaniu świadka historii

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współpracy z DWPN organizuje konkurs szkolny pt.: „W poszukiwaniu świadka historii”.

Wspominaliśmy - Spotkania ze Świadkami Historii

Edukacja i praca we wspomnieniach mieszkańców Siemianowic Śląskich

„800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola zapraszają do udziału w projekcie  pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”.  

Edukacja i praca we wspomnieniach mieszkańców Siemianowic Śląskich”

Spotkanie ze Świadkami Historii - 14.12.2016 

Już za kilka dni wręczenie nagród „Mosty Dialogu 2016”

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbędzie się na Górze Św. gala wręczenia nagród „Mosty Dialogu 2016”. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej dla regionu uroczystości.

Warsztaty pt. „Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zapraszają

Szkolenie "Nobliści ze Śląska”

Warszta dlaty dla nauczycieli i przyszłych pedagogów z województwa śląskiego i opolskiego, dotyczących przeprowadzenia kreatywnych zajęć pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą na temat Śląskich Noblistów.

Śląsk opisany. Publikacje z serii Archiwum Historii Mówionej.

Śląsk opisany. Publikacje z serii Archiwum Historii Mówionej/Das Archiv der erzalten Geschichte jako źródło wiedzy o regionie”

„1945 - droga w nieznane”

Spotkanie ze Świadkami Historii w ramach XXI Seminarium Śląskiego pt. „1945 - droga w nieznane”.

Uczestnicy AHM w Berlinie

Wykonawcy projektu Archiwum Historii Mówionej 2016 zwiedzali stolicę Niemiec. W gmachu Bundestagu z młodymi Opolanami spotkał się minister Hartmut Koschyk.

Konferencja Młodzieżowa / Jugendkonferenz 2016

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 18.10.2016 DO GODZINY 23.59!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!