Miejscowość

Wedzina

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Aleksandra Stróżyk, Martina Woś

Górny Śląsk