Miejscowość

Wawelno

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

osoba anonimowa

Beata Sordon

Górny Śląsk

Jerzy Wieszała

Górny Śląsk

Jerzy Wieszała

Górny Śląsk

Hubert Skrzipczyk

Magdalena Hyla, Monika Wieszała, Karina Szymaniec, Anna Więckowska

Górny Śląsk

Antoni Radka

Magdalena Wójcik

Górny Śląsk