Miejscowość

Wałbrzych

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Ewa Chomicz

Beata Sordon

Dolny Śląsk