Miejscowość

Solec

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Helga Wycisk

Klaudia Wybraniec

Górny Śląsk