Miejscowość

Śmicz

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Felicja Luszczyk

Melania Stefanowska, Betina Luszczyk

Górny Śląsk

Agnieszka Chlebik

Melania Stefanowska, Betina Luszczyk

Górny Śląsk

Maria Sobota

Melania Stefanowska, Betina Luszczyk

Górny Śląsk

Erna Sobek

Gabriel Gnielka

Górny Śląsk